Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 maart 2014, IVenJ491926, tot aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren bij de Inspectie Veiligheid en Justitie (Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 57, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 67 van de Politiewet 2012, de artikelen 32, tweede lid en 33, eerste lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs en artikel 73, tweede lid Veiligheidswet BES;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht, bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 65, eerste lid van de Politiewet 2012, artikel 33, eerste lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs en artikel 71, eerste lid, onder a tot en met c, van de Veiligheidswet BES, voor zover dat toezicht is opgedragen aan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, zijn belast de ambtenaren aangesteld bij de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht