Let op. Deze wet is vervallen op 17 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 16 april 2009.

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2008

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2008
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
bedoeld in artikel 2 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit,
gelet op artikel 14b Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, Telecommunicatiewet,
overwegende dat de inmiddels voltooide reorganisatie heeft geleid tot wijziging van de functiebenamingen,
besluit als volgt:
Artikel 1
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, Postwet in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:
Bij de afdeling Markten:
Afdelingshoofd Markten / MT-lid;
Plaatsvervangend afdelingshoofd Markten;
Senior medewerker A Markten;
Senior medewerker B Markten;
Medewerker Markten.
Bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur:
Afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur / MT-lid;
Plaatsvervangend afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur;
Expert;
Senior medewerker A Consument, Nummers en Bestuur;
Senior medewerker B Consument, Nummers en Bestuur;
Medewerker Consument, Nummers en Bestuur;
Ondersteunend juridisch medewerker Consument, Nummers en Bestuur;
Senior medewerker Nummers en Registraties Consument, Nummers en Bestuur;
Medewerker Nummers en Registraties A Consument, Nummers en Bestuur;
Medewerker Nummers en Registraties B Consument, Nummers en Bestuur;
Senior medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;
Medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;
Administratief medewerker internetveiligheid Consument, Nummers en Bestuur;
Perswoordvoerder.
Bij de Afdeling Bedrijfsvoering:
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering;
Plaatsvervangend afdelingshoofd Bedrijfsvoering;
Informatiemanager Bedrijfsvoering;
Senior Adviseur Automatisering;
Adviseur Automatisering.
Artikel 2
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:
Bij de afdeling Markten:
Afdelingshoofd Markten / MT-lid;
Plaatsvervangend afdelingshoofd Markten;
Senior medewerker A Markten;
Senior medewerker B Markten;
Medewerker Markten.
Bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur:
Afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur / MT-lid;
Plaatsvervangend afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur;
Expert;
Senior medewerker A Consument, Nummers en Bestuur;
Senior medewerker B Consument, Nummers en Bestuur;
Medewerker Consument, Nummers en Bestuur;
Ondersteunend juridisch medewerker Consument, Nummers en Bestuur;
Senior medewerker Nummers en Registraties Consument, Nummers en Bestuur;
Medewerker Nummers en Registraties A Consument, Nummers en Bestuur;
Medewerker Nummers en Registraties B Consument, Nummers en Bestuur;
Senior medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;
Medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;
Administratief medewerker internetveiligheid Consument, Nummers en Bestuur;
Perswoordvoerder.
Bij de Afdeling Bedrijfsvoering:
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering;
Plaatsvervangend afdelingshoofd Bedrijfsvoering;
Informatiemanager Bedrijfsvoering;
Senior Adviseur Automatisering;
Adviseur Automatisering.
Artikel 3
Het Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2008.
Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
voorzitter.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht