Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet herstructurering varkenshouderij

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet herstructurering varkenshouderij
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 35 van de Wet herstructurering varkenshouderij;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet herstructurering varkenshouderij bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1998.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet herstructurering varkenshouderij.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 augustus 1998
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht