Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/29854, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 145g van de Wegenverkeerswet 1994 (Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 145g van de Wegenverkeerswet 1994 zijn belast de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer die bij besluit van de algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer met het toezicht zijn belast.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de ITS-Regeling in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht