Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/133263, houdende aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet lokaal spoor bepaalde (Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 42, eerste lid, van de Wet lokaal spoor;
BESLUIT:
Artikel 1
Als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet lokaal spoor worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de hoofdstukken 2 tot en met 10 van de Wet lokaal spoor in werking treden.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht