Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 december 2011, nr. WJZ / 11172898, tot aanwijzing van toezichthouders douane (Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012)
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op 48a van de Wet op het consumentenkrediet, artikel 1 van de Wet uitvoering antiboycotverordening en artikel 17 en 29 van de Wet strategische diensten;
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst, die daartoe door hun bevoegd gezag zijn aangewezen, zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hierna genoemde wetten bepaalde:
b. de Wet uitvoering antiboycotverordening ;
c. de Wet strategische diensten .
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst (Stcrt. 2010, 14897) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 5 december 2011
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht