Let op. Deze wet is vervallen op 13 november 2011. U leest nu de tekst die gold op 12 november 2011.

Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 27 oktober 2005 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005 (Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van de Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005;
Besluit:
1.
Het toezicht op de naleving van de Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005 wordt uitgeoefend door controleurs in dienst van de Stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Barneveld.
2.
De in het eerste lid bedoelde personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2005.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 27 oktober 2005
,
voorzitter
.
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht