Let op. Deze wet is vervallen op 26 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 25 juni 2005.

Artikel 1 Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PVV) 2004

Uitgebreide informatie
1.
De volgende personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de regelgeving genoemd in het tweede lid:
a. de heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;
b. de heer G.H. van de Weg, geboren op 18 oktober 1959 te Doornspijk.
2.
De personen genoemd in het eerste lid zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de volgende verordeningen en daarop gebaseerde besluiten:
a. Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 ;
b. Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PVV) 2003 ;
c. Verordening prijswaarneming runderen 2003 ;
d. Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003 ;
e. Verordening classificatie slachtvarkens 2003 ;
f. Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003 ;
g. Verordening verzekering slachtdieren 2003 ;
h. Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 .
3.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12,eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees op naam gestelde lastgeving.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht