Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 5 maart 2015, nr. IenM/BSK-2014/265865, houdende de aanwijzing van toezichthouders grote inrichtingen milieubeheer BES
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 10.1, eerste en vierde lid, Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES;
BESLUIT:
Artikel 1
Als ambtenaren die uitsluitend belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES met betrekking tot de in artikel 2 van het Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES bedoelde inrichtingen zijn aangewezen, de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders grote inrichtingen milieubeheer BES.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES in werking treedt.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht