Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Havenbeveiligingswet;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129), alsmede van het bepaalde bij of krachtens de Havenbeveiligingswet zijn belast de inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht