Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 november 2015, nr. IENM/ILT-2014/63918 houdende aanwijzing van inspecteurs ILT in het kader van de artikelen 121c en 121e van de Provinciewet en artikel 124e Gemeentewet en daarmee samenhangende wijziging van het Instellingsbesluit ILT (Besluit aanwijzing ILT inspecteurs interbestuurlijk toezicht)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 121c en 121e, tweede lid, van de Provinciewet, artikel 124e van de Gemeentewet en op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;
BESLUIT:
a. ambtenaren als bedoeld in artikel 121c, van de Provinciewet, voor zover het toezicht het werkterrein van de Minister van Infrastructuur en Milieu betreft;
b. ambtenaren als bedoeld in artikel 121e, tweede lid, van de Provinciewet, en
c. ambtenaren als bedoeld in artikel 124e van de Gemeentewet.
Artikel 2
[Wijzigt het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport.]
Artikel 3
[Wijzigt het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving.]
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht