Let op. Deze wet is vervallen op 30 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 29 april 2014.

Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2011, nr. WJZ/11024898, houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011 (Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011)
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;
Besluit:
Artikel 1
Als personen, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:
a. de ambtenaren van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
b. de sectormanagers, de manager speciale controles en handhaving van de sector fiscale en regionale innovatiestimulering van de divisie NL Innovatie en de teammanager Business Audit van de stafafdeling Finance, Control & Audit van de divisie Bedrijfsvoering van het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 23 februari 2011
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht