Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2007.

Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet LNV-subsidies

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet LNV-subsidies
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 7 van de Kaderwet LNV-subsidies;
Besluit:
1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet LNV-subsidies bepaalde worden aangewezen:
a. de ambtenaren van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. de ambtenaren van de dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
c. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
d. de ambtenaren van de Auditdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
2
Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 april 1998 (Stcrt. 1998, nr. 66), nr. J. 982827, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen, wordt ingetrokken.
3
Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 juli 1998 (Stcrt. 1998, nr. 144), nr. J986943, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij, wordt ingetrokken.
4
Het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 november 1998 (Stcrt. 1998, nr. 218), nr. TRCJZ/1998/969, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer, wordt ingetrokken.
5
Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 november 1997 (Stcrt. 1997, nr. 227), nr. J9711459, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor het Stimuleringskader, wordt ingetrokken.
6
Het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 juli 2000 (Stcrt. 2000, nr. 144), nr. TRCJZ/2000/9847, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000 , wordt ingetrokken.
7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt bekend gemaakt.
8
De besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet LNV-subsidies.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden bekend gemaakt.
's-Gravenhage, 14 december 2000
De
Minister
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht