Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.

Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwkwaliteitswet

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwkwaliteitswet
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 15 van de Landbouwkwaliteitswet;
Besluit:
Artikel 1
Als personen belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet worden aangewezen:
a. de keurmeesters van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;
b. de keurmeesters en controleurs van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;
c. de controleurs en inspecteurs van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten;
d. de controleurs en inspecteurs van de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit;
e. de inspecteurs van de Stichting Skal.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het bekend wordt gemaakt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwkwaliteitswet.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden bekend gemaakt.
's-Gravenhage, 13 mei 2002
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht