Let op. Deze wet is vervallen op 7 juni 2018. U leest nu de tekst die gold op 6 juni 2018.

Besluit aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2015, nr. WJZ / 15173744, houdende aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (Besluit aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986)
De Minister van Economische Zaken, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 27 van de Metrologiewet en artikel 52 van de Waarborgwet 1986;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5 en artikel 39 van de Metrologiewet zijn belast de ambtenaren met de functiebenamingen coördinerend/specialistisch inspecteur, senior inspecteur en inspecteur/medewerker toezicht van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 24 en 39 van de Metrologiewet ten aanzien van niet-automatische weegwerktuigen als bedoeld in artikel 5 van het Meetinstrumentenbesluit I die worden gebruikt voor een meettaak als bedoeld in artikel 3, onderdelen e en f, van het Meetinstrumentenbesluit I, zijn belast de toezichthoudende ambtenaren van het team inspecties van de afdeling medische technologie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Artikel 3
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 24 en 39 van de Metrologiewet ten aanzien van vloeistofmeetinstallaties als bedoeld in artikel 4, onderdeel c, van het Meetinstrumentenbesluit I met een meettaak als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, onder 3° of 4° van het Meetinstrumentenbesluit I die worden gebruikt op een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Mijnbouwwet, zijn belast de toezichthoudende ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 4
Met het toezicht op de naleving van hoofdstuk IV en hoofdstuk V van de Waarborgwet 1986 zijn belast de ambtenaren met de functiebenamingen coördinerend/specialistisch inspecteur, senior inspecteur en inspecteur/medewerker toezicht van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 december 2015
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht