Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 januari 2006, nr. WJZ 5727607, tot aanwijzing van toezichthouders op de naleving van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid, ten aanzien van randapparaten en radioapparaten
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 2b, vijfde lid, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 21, 21a, en 21b van de Warenwet met betrekking tot randapparaten als bedoeld in artikel 1.1 onderdeel hh van de Telecommunicatiewet en radioapparaten als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit randapparaten en radioapparaten worden aangewezen de ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, medewerker handhaving en senior medewerker handhaving van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 8 januari 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht