Let op. Deze wet is vervallen op 10 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 9 september 2005.

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001
Het college, genoemd in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit,
Gelet op artikel 14b van de Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, van de Telecommunicatiewet,
Besluit:
Artikel I
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet in verbinding mett artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit die zijn aangesteld in de volgende functies:
Bij de afdeling Eindgebruikersmarkt
- Afdelingshoofd;
- Senior adviseur en adviseur;
- Specialist;
Bij de stafafdeling Strategie en Coördinatie
- Afdelingshoofd;
- Senior adviseur en adviseur;
Bij de stafafdeling Juridische Zaken
- Afdelingshoofd;
- Senior adviseur en adviseur;
Bij de stafafdeling Bedrijfsvoering
- Senior adviseur Informatisering en Automatisering;
- Netwerkbeheerder.
Artikel II
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet in verbinding met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit die zijn aangesteld in de volgende functies:
Bij de afdeling Eindgebruikersmarkt
- Afdelingshoofd;
- Senior adviseur en adviseur;
- Specialist;
Bij de afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang
- Afdelingshoofd;
- Senior adviseur en adviseur;
- Specialist;
Bij de afdeling Nummers en Registraties
- Afdelingshoofd;
- Senior adviseur en adviseur;
- Bureauhoofd;
- Bedrijfsanalist;
Bij de stafafdeling Strategie en Coördinatie
- Afdelingshoofd;
- Senior adviseur en adviseur;
Bij de stafafdeling Juridische Zaken
- Afdelingshoofd;
- Senior adviseur en adviseur;
Bij de stafafdeling Bedrijfsvoering
- Senior adviseur cluster Informatisering en Automatisering;
- Netwerkbeheerder.
Artikel III
Het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2000 wordt ingetrokken.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel V
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
secretaris.
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht