Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2005.

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
bedoeld in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit,
gelet op artikel 14b van de Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, van de Telecommunicatiewet,
besluit als volgt:
Artikel 1
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:
Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:
Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;
Sectorleider bestuursondersteuning;
Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;
Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;
Senior toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht Post en Bestuursondersteuning 1 ;
Toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht Post en Bestuursondersteuning 2 .
Bij de afdeling Telefonie en Nummers:
Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;
Sectorleider Telefonie;
Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;
Sectorleider Nummers;
Plaatsvervangend sectorleider Nummers;
Senior toezichtmedewerkers Telefonie;
Senior toezichtmedewerkers Nummers;
Toezichtmedewerkers Telefonie;
Toezichtmedewerkers Nummers.
Bij de afdeling Breedband en Omroep:
Afdelingshoofd Breedband en Omroep;
Sectorleider Breedband en huurlijnen;
Sectorleider Omroep;
Senior toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;
Senior toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;
Senior toezichtmedewerkers Omroep; Toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;
Toezichtmedewerkers Omroep.
Bij de afdeling Algemene Zaken:
Sectorleider Informatievoorziening en Automatisering
Netwerk/-systeembeheerder
Artikel 2
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:
Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:
Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;
Sectorleider bestuursondersteuning;
Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;
Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;
Senior toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht en Post;
Senior toezichtmedewerkers Bestuursondersteuning;
Toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht en Post;
TToezichtmedewerkers Bestuursondersteuning.
Bij de afdeling Telefonie en Nummers:
Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;
Sectorleider Telefonie;
Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;
Sectorleider Nummers;
Plaatsvervangend sectorleider Nummers;
Senior toezichtmedewerkers Telefonie;
Senior toezichtmedewerkers Nummers;
Toezichtmedewerkers Telefonie
Toezichtmedewerkers Nummers.
Bij de afdeling Breedband en Omroep:
Afdelingshoofd Breedband en Omroep;
Sectorleider Breedband en huurlijnen;
Sectorleider Omroep;
Senior toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;
Senior toezichtmedewerkers Omroep;
Toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;
Toezichtmedewerkers Omroep.
Artikel 3
Het Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005.
1
Bij alle afdelingen van OPTA worden onder Senior toezichtmedewerkers begrepen: senior algemeen toezichtmedewerker, senior juridisch toezichtmedewerker, senior economisch toezichtmedewerker en senior technisch toezichtmedewerker. 2
Bij alle afdelingen van OPTA worden onder toezichtmedewerkers begrepen: algemeen toezichtmedewerker, juridisch toezichtmedewerker, economisch toezichtmedewerker en technisch toezichtmedewerker.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
voorzitter.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht