Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 september 2013, nr. WJZ / 13156420 tot aanwijzing toezichthouders Plantenziektenwet (Besluit aanwijzing toezichthouders Plantenziektenwet)
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 10 van de Plantenziektenwet;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Plantenziektenwet en het onderzoek naar aanwezigheid van schadelijke organismen zijn belast de ambtenaren, werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Plantenziektenwet en het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen zijn belast:
a. de technisch directeur, de inspecteurs, de assistent specialisten kwaliteitszaken, de assistent specialisten fytosanitaire zaken, de specialisten kwaliteitszaken, de specialisten fytosanitaire zaken, de rayonmanagers, de planners, de coördinator planner, het hoofd kwalificatie en kennisbeheer, de assistent hoofd buitendienst en het hoofd buitendienst van de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau;
b. de directeur, het hoofd financiën, het hoofd keuringsbeleid en kwaliteit, het hoofd buitendienst, de keurmeesters, de assistent-keurmeesters, de medewerkers keuringsbeleid en kwaliteit, de teamleiders buitendienst, de teamleider service center en de medewerkers service center van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;
c. de directeur, het hoofd Keuringen, de keurmeesters, de managers Keuringen en de inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw;
d. de directeur, de keurmeesters, de monsternemers, de controleurs, de vakspecialisten, de teamleiders, de regiohoofden, de technisch coördinator en de managers van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen.
Artikel 3
Het Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Plantenziektenwet.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 26 september 2013
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht