Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 9 maart 2005 tot machtiging van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 (Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector vee en vlees (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
gelet op artikel 6, eerste lid, onder e., van de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986, en artikel 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gezien afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
De volgende nader genoemde personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Centraal Bureau Slachtveediensten, gevestigd te Utrecht, zijn gemachtigd tot het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 door onder het productschap ressorterende ondernemingen:
a. de heer van Dinther, Cornelis Johannes Maria, geboren op 9 november 1969 te Geffen;
b. de heer Verhoeven, Franciscus Johannes Maria, geboren op l6 januari 1965 te Udenhout.
2.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees op naam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector vee en vlees (PVV) 2005.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 maart 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht