Besluit aanwijzing toezichthouders UWV
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1
De inspecteurs en de themaonderzoekers van de directie Handhaving van UWV worden aangewezen als toezichthouders, belast met het toezicht op de naleving van in artikel 30, eerste lid en artikel 32d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bedoelde wet- en regelgeving en het bepaalde in de artikelen 54 en 55 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voor zover het geen verplichtingen betreft die betrekking hebben op UWV.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders UWV.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 12 februari 2008
Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht