Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2010.

Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 februari 2007 tot aanwijzing van personen die zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007 (Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening monitoring Leukose bïj runderen (PVV) 2007)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 4, eerste lid, van de Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007;
Besluit:
1.
De volgende personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de regelgeving genoemd in het tweede lid:
a. de heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;
b. de heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode.
2.
De personen genoemd in het eerste lid zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007 .
3.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees op naam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007.
Zoetermeer, 14 februari 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht