Let op. Deze wet is vervallen op 26 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 25 juni 2005.

Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 9 juni 2004 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening, slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en artikel 28, eerste en tweede lid van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003,
Besluit:
1.
De volgende personen worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003: -
De heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;-
De heer J. Vos, geboren op 25 april 1945 te Beilen, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.
2.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees op naam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
3.
Het Besluit aanwijzing personen Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003 wordt ingetrokken.
Zoetermeer, 9 juni 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht