Let op. Deze wet is vervallen op 20 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 19 april 2008.

Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 juni 2006 aangaande de aanwijzing van personen die toezicht houden op de naleving van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 (Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 93, vierde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s en artikel 10, eerste lid, van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006;
Besluit:
1.
De volgende nader genoemde personen worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 bepaalde aangewezen:
De heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1975 te Raalte, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;
De heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.
2.
De in het vorige lid aangewezen personen dienen te beschikken over een legitimatiebewijs en een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
3.
De werkzaamheden van de in het eerste lid aangewezen personen bestaan uit, onder meer ter plekke bij de onderneming, het controleren van de naleving van het bij of krachtens de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 bepaalde, het verschaffen van relevante informatie aan ondernemers, en het opmaken van berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afdoening.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 .
Zoetermeer, 15 juni 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht