Let op. Deze wet is vervallen op 19 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 november 2006.

Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 april 2005 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 en de Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004 (Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 10, eerste lid, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, artikel 4, eerste lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 en artikel 12, eerste lid, van de Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004;
Besluit:
1.
De volgende personen, als controleur werkzaam bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Zeist, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordeningen genoemd in het tweede lid:
a. mw. P.A.M. Barten, geboren op 1 februari 1966 te Lieshout;
b. mw. A. Beutler, geboren op 22 juni 1962 te Hilversum;
c. mw. H.G. Dekker, geboren op 14 juni 1964 te Holten;
d. dhr. R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsendorp;
e. dhr. H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Slagharen;
f. dhr. T.F.M. Loeffen, geboren 8 augustus 1964 Groesbeek;
g. mw. A.F. Mellema, geboren op 27 november 1972 te Groningen:
h. mw. S.H.C. Merkx, geboren op 6 november 1975 te Drunen;
i. dhr. W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel;
j. dhr. J.A.M. van Spreuwel, geboren op 24 oktober 1965 te Vessem;
k. dhr. H.P.F.H. Stals, geboren op 22 februari 1959 te Weert;
l. dhr. A.C.J.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot.
2.
De personen genoemd in het eerste lid zijn belast met het houden ban toezicht op de naleving van de volgende verordeningen en daarop gebaseerde besluiten:
a. Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 ;
b. Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005;
c. Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004 .
3.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2005.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 april 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht