Let op. Deze wet is vervallen op 20 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 19 april 2008.

Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 13 april 2006 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, de Verordening technische eiproducten 2003 (PPE), de Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003, de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003, de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 en de Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004 van het Productschap Pluimvee en Eieren (Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2006)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 7, eerste lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, artikel 6, eerste lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, en artikel 7, eerste lid,van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, artikel 4, eerste lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren 2005, artikel 6 van de Verordening technische eiproducten 2003 (PPE), artikel 10 van de Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003, artikel 13, eerste lid, van de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, en artikel 10 van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003, artikel 10, eerste lid, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en artikel 12, eerste lid, van de Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen (PPE) 2004;
Besluit:
1.
De volgende personen, als controleur werkzaam bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Zeist, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordeningen genoemd in het tweede lid:
a. dhr. H.J.G. Altena, geboren op 28 april 1950 te Vriezenveen;
b. mw. P.A.M. Barten-Maas, geboren op 1 februari 1966 te Lieshout;
c. mw. H.G. Dekker, geboren op 14 juni 1964 te Holten;
d. dhr. A.C.A. Haazen, geboren op 19 augustus 1953 te Asten;
e. dhr. R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsendorp;
f. dhr. H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Hardenberg;
g. dhr. T.F.M. Loeffen, geboren 8 augustus 1964 Groesbeek;
h. mw. A.F. Mellema, geboren op 27 november 1972 te Groningen;
i. dhr. G.J. van Noord, geboren op 13 juni 1965 te Dwingeloo;
j. dhr. P. van Noord, geboren op 6 september 1975 te Hoogeveen;
k. dhr. W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel;
l. dhr. H.P.F.H. Stals, geboren op 22 februari 1959 te Weert;
m. dhr. A.C.J.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot.
2.
De personen genoemd in het eerste lid zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de volgende verordeningen en daarop gebaseerde besluiten:
a. Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 ;
b. Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 ;
c. Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 ;
d. Verordening hygiënevoorschriften eieren 2005 ;
e. Verordening technische eiproducten 2003 (PPE) ;
f. Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee (2003) ;
g. Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 ;
h. Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 ;
i. Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 ;
j. Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004 .
3.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2004 en het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2005 worden ingetrokken.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2006.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 13 april 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht