Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 tot aanwijzing van personen die zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van door het Productschap Vee en Vlees vastgestelde Verordeningen in de varkenssector (Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen varkenssector (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 21, eerste lid, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 en artikel 6 van de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008;
Besluit:
1.
De volgende personen, als controleur werkzaam bij het centrum voor Bedrijfsdiensten B.V., gevestigd te Zeist, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 en de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008:
a. De heer W.E.B. Alberda van Ekenstein, geboren op 23 november 1948 te Utrecht;
b. De heer J. Been, geboren op 23 december 1960 te Steenwijkerwold;
c. De heer V.B.W. Cornelissen, geboren op 29 december 1962 te Amersfoort;
d. De heer P.J.J. van Daal, geboren op 19 januari 1958 te Sint Anthonis;
e. Mevrouw D.B.J. Dierink, geboren op 17 juli 1969 te Almelo;
f. De heer L.G. Doornhegge, geboren op 23 september 1979 te Rijssen;
g. De heer A.P.G.M. van Giersbergen, geboren op 12 september 1947 te Schijndel;
h. De heer A.G.C. Giesbers, geboren op 7 augustus 1955 te Middelaar;
i. De heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;
j. De heer G. Hagen, geboren op 14 maart 1959 te Ermelo;
k. De heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode;
l. De heer R. Kornfeld, geboren op 5 juli 1956 te Schiedam;
m. De heer J. Kragt, geboren op 20 april 1958 te Nieuwleusen;
n. De heer R.J. Manting, geboren op 14 februari 1963 te Sleen;
o. De heer G. Reedijk, geboren op 30 april 1957 te Langbroek;
p. De heer M.A.M. van de Sande, geboren op 24 april 1961 te Best;
q. De heer D.A. van der Sar, geboren op 27 oktober 1980 te Hoogeveen;
r. De heer A.G.W. Verhaegh, geboren op 8 maart 1948 te Sevenum;
s. De heer H.A. Versteeg, geboren op 29 december 1967 te Cothen;
t. De heer T.W.M. Vonk, geboren op 18 oktober 1952 te Gendringen;
u. Mevrouw A.H. Westerhoek, geboren op 11 januari 1979, te Grootegast;
v. De heer J.W. Wilderink, geboren op 8 juli 1952 te Eibergen.
2.
De in het eerste lid aangewezen personen beschikken, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, over een door de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees op naam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen varkenssector (PVV) 2008.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 11 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht