Let op. Deze wet is vervallen op 5 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 4 juli 2016.

Besluit aanwijzing toezichthouders Visserijwet 1963

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 november 2006, nr. TRCJZ/2006/3615, houdende aanwijzing toezichthouders Visserijwet 1963 (Besluit aanwijzing toezichthouders Visserijwet 1963)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 54a van de Visserijwet 1963;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 54a, eerste lid, van de Visserijwet worden aangewezen: de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, van het Ministerie van Economische Zaken, werkzaam als Medewerker wadden of als Medewerker afhandeling en ontwikkeling met als specialisatie vakdeskundige visserij, van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, werkzaam als Medewerker handhaving en van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, werkzaam als Toezichthouder of Senior Toezichthouder.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Visserijwet 1963.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 24 november 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht