Let op. Deze wet is vervallen op 5 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 4 maart 2011.

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet energiebesparing toestellen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 september 2010, nr. WJZ/9190887, tot aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet energiebesparing toestellen (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet energiebesparing toestellen)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wet energiebesparing toestellen;
Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet energiebesparing toestellen , worden aangewezen de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet energiebesparing toestellen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 17 september 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht