Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 49, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet zeevarenden bepaalde zijn belast:
a. de ambtenaren van het Korps Nationale Politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en zijn tewerkgesteld bij het district Zeehavenpolitie van de Regionale Eenheid Rotterdam;
b. de ambtenaren van het Korps Nationale Politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en zijn tewerkgesteld bij de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid; en
c. de ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht