Let op. Deze wet is vervallen op 11 september 2015. U leest nu de tekst die gold op 10 september 2015.

Besluit aanwijzing toezichthouders WNT / VWS

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, nr. DWJZ-3147986, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport Terugwerkende kracht In Stcrt. 2015, 28999, datum inwerkingtreding 11-09-2015, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2014.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2015, 28999, datum inwerkingtreding 11-09-2015, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2014.
Gelet op artikel 5.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Als personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector door rechtspersonen en instellingen waarvoor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet worden aangemerkt als de Minister wie het aangaat, worden aangewezen:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2015, 28999, datum inwerkingtreding 11-09-2015, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2014.
a. de controller en de assistent-controller (kolom Services) van het CIBG;
b. het Kolomhoofd Financiën van het CIBG.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2015, 28999, datum inwerkingtreding 11-09-2015, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2014.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders WNT / VWS.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2015, 28999, datum inwerkingtreding 11-09-2015, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2015, 28999, datum inwerkingtreding 11-09-2015, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2014.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht