Let op. Deze wet is vervallen op 10 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 9 augustus 2014.

Besluit aanwijzing uitvoerende instantie Newcastle Disease (PPE) 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 juni 2006 houdende aanwijzing van de uitvoerende instantie met betrekking tot de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 (Besluit aanwijzing uitvoerende instantie Newcastle Disease (PPE) 2006)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren,
Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006;
Besluit:
Artikel 1
Als uitvoerende instantie bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 wordt aangewezen:
Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., gevestigd te Deventer.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing uitvoerende instantie Newcastle Disease (PPE) 2006.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 .
Zoetermeer, 15 juni 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht