Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2016.

Besluit aanwijzing UWV als National Co-ordination Office

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2013, 2013-0000178315
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Het UWV per 1 januari 2014 aan te wijzen als National Co-ordination Office als bedoeld in artikel 11, tweede lid, Vo 492/2011 voor de looptijd van het genoemde Uitvoeringsbesluit.
Gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 492/2011 (betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie) voor wat betreft het tot elkaar brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk, en een nieuwe opzet van Eures (European Employment services);
Gelet op artikel 5, eerste lid, tot het aanwijzen van een gespecialiseerde dienst zoals bepaald in artikel 11, tweed lid, Vo 492/2011;
Overwegend dat de beoogde werkzaamheden gezien de voor de uitvoering benodigde expertise en landelijke coördinatie bij het UWV passen;
Besluit:
Dit Besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Den Haag, 19 december 2013
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht