Let op. Deze wet is vervallen op 15 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 14 augustus 2013.

Besluit aanwijzing verboden plaats

Uitgebreide informatie
Besluit houdende aanwijzing verboden plaats
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordacht van Onze Minister van Justitie van 10 augustus 2005, nr. 5368816/05/NCTb;
Gelet op de artikelen I en IV van de Wet bescherming staatsgeheimen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als verboden plaats ingevolge artikel I van de Wet bescherming staatsgeheimen wordt aangewezen het bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in gebruik zijnde gebouw de Hoftoren, 24e, 25e en 26e etage, gelegen in de gemeente Den Haag, Rijnstraat 50, 2515 XP, kadastraal bekend onder sectie R, nummer 13523.
Artikel 2
De in artikel 1 aangewezen verboden plaats wordt als zodanig aangegeven door plaatsing van borden waarop staat dat de plaats is aangewezen als verboden plaats ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen en dat de toegang daartoe voor onbevoegden verboden is.
Artikel 3
Ons besluit van 16 juli 2005, no. 05.002578, tot aanwijzing als verboden plaats van het door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in gebruik zijnde gebouw de Hoftoren, 24e en 25e etage, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2005.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.
Den Haag, 22 augustus 2005
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht