Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing vervoerder gesloten jeugdzorg

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2013, 124739-105365-J, houdende de aanwijzing van een vervoerder in de gesloten jeugdzorg als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg (Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdzorg)
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Gelet op artikel 29ta, derde lid, van de Wet op de jeugdzorg;
Besluiten:
Artikel 1
De Dienst Vervoer en Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt aangewezen als vervoerder als bedoeld in artikel 29ta, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing vervoerder gesloten jeugdzorg.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht