Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, kenmerk 701873-131199-J, houdende de aanwijzing van een vervoerder in de gesloten jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet (Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdhulp)
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 6.3.5, derde lid, van de Jeugdwet;
Besluiten:
Artikel 1
De Dienst Vervoer en Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt aangewezen als vervoerder als bedoeld in artikel 6.3.5, eerste lid, van de Jeugdwet.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdhulp.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht