Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 mei 2013, IENM/BSK-2013/4559, houdende aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het Bestuur van de Regio Twente bevoegd zijn tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente;
Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;
Besluit:
1.
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van de concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:
2.
De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 13 december 2014.
1.
Het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van de concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:
2.
De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 13 december 2014.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht