Besluit aanwijzing vijfde mei als nationale feestdag
Wij Beatrix, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 21 september 1990, nr. 90M005968;
Overwegende dat de herdenking en overdenking van hetgeen in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, een blijvende waarde heeft;
Overwegende dat 5 mei zodanig is verankerd in de samenleving dat een besluit tot aanwijzing van die dag als nationale feestdag is gerechtvaardigd;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De vijfde mei aan te wijzen als nationale feestdag waarop jaarlijks de bevrijding van het Koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetter wordt herdacht en gevierd.
2.
In te trekken het besluit van 12 maart 1982, nr. 1.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende Nota van Toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 september 1990.
De
Minister-President,
Minister
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht