Artikel 25
In afwijking van artikel 6 voldoen aanbieders die reeds beschikken over LTE-technologie, maar waarbij het netwerk nog niet geschikt is gemaakt voor het versturen van berichten, uiterlijk een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze aanwijzing aan de verplichting een bericht mede via LTE-technologie uit te sturen.
Artikel 26
Op verzoek van de aanbieder kan de Minister of de Minister van Veiligheid en Justitie toestaan dat de aanbieder tijdelijk niet aan een of meer verplichtingen van dit besluit voldoet.
Artikel 27
De Minister van Veiligheid en Justitie sluit zo nodig met een afzonderlijke aanbieder een dienstverleningsovereenkomst.
Artikel 28
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 29
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 27 november 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. Functionele en technische eisen
+ Paragraaf 3. Eisen met betrekking tot continuïteit
+ Paragraaf 4. Eisen met betrekking tot informeren
+ Paragraaf 5. Eisen met betrekking tot controle
- Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht