Besluit van 28 juni 2011, houdende actualisering van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 april 2011, nr. 5693390/11/6;
Gelet op de artikelen 145, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie en de artikelen 5d, tweede lid, en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 26 mei 2011, No. W03.11.0141/II;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 14 juni 2011, nr. 5698599/11/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren.]
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.
Artikel III
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit actualisering Bora.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de dertigste juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht