Artikel 12
Ingeval de bevoegdheid tot het opleggen van een administratieve sanctie wordt uitgeoefend gedurende de periode dat ingevolge artikel 57, 58 of 59 van de Politiewet 2012 bijstand wordt verleend, geschieden de betaling van de administratieve sanctie op de wijze van en de afrekening en verantwoording en controle van de ontvangen gelden door de politie.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De bevoegde ambtenaren en de bevoegdheid tot het opleggen van de administratieve sanctie
+ § 3. De betaling en het Centraal Justitieel Incassobureau
+ § 4. Het toezicht
+ § 5. De verantwoording der gelden
+ § 5a. De administratiekosten en de kosten van verhaal
- § 6. Bijstand
+ § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht