1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften ;
b. administratieve sanctie: de administratieve sanctie, bedoeld in artikel 1 van de wet;
c. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
d. bevoegde ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 2 van dit besluit;
e. hoofdofficier van justitie: de officier van justitie, hoofd van het arrondissementsparket;
f. Centraal Justitieel Incassobureau: het Centraal Justitieel Incassobureau, bedoeld in artikel 1 van het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau.
2.
Als korpschef in de zin van dit besluit wordt aangemerkt met betrekking tot:
a. de ambtenaren, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
b. de ambtenaren, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c:
1. voor de toepassing van artikel 3: de betrokken districtscommandant,
2. voor de toepassing van de overige artikelen: de commandant van de Koninklijke marechaussee;
c. de ambtenaren, bedoeld in artikel 2, tweede lid: het hoofd van de organisatie, waarbij zij werkzaam zijn.
3.
In dit besluit wordt verstaan onder «toezichthouder» respectievelijk «direct toezichthouder» hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De bevoegde ambtenaren en de bevoegdheid tot het opleggen van de administratieve sanctie
+ § 3. De betaling en het Centraal Justitieel Incassobureau
+ § 4. Het toezicht
+ § 5. De verantwoording der gelden
+ § 5a. De administratiekosten en de kosten van verhaal
+ § 6. Bijstand
+ § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht