Artikel 14. Evaluatie
Nadat het Avt één jaar heeft gefunctioneerd, vindt daarvan een evaluatie plaats op nader te bepalen wijze.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Samenstelling Adviescollege Verloftoetsing tbs
Artikel 3. Ontslag
Artikel 4. Taak
Artikel 5. Bevoegdheden
Artikel 6. Ondersteuning
Artikel 7. Advisering
Artikel 8. Jaarplan
Artikel 9. Reglement voor de werkwijze
Artikel 10. Bijstand deskundigen
Artikel 11. Vaststelling adviezen
Artikel 12. Bezoldiging
Artikel 13. Jaarbericht
Artikel 14. Evaluatie
Artikel 15. Citeertitel
Artikel 16. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht