1.
Het Avt stelt met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van haar taken een reglement vast, waarbij wordt aangesloten bij het Verloftoetsingskader (Staatscourant nr. 123, 29 juni 2007).
2.
Dit reglement en elke wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de Minister en wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van het Avt.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Samenstelling Adviescollege Verloftoetsing tbs
Artikel 3. Ontslag
Artikel 4. Taak
Artikel 5. Bevoegdheden
Artikel 6. Ondersteuning
Artikel 7. Advisering
Artikel 8. Jaarplan
Artikel 9. Reglement voor de werkwijze
Artikel 10. Bijstand deskundigen
Artikel 11. Vaststelling adviezen
Artikel 12. Bezoldiging
Artikel 13. Jaarbericht
Artikel 14. Evaluatie
Artikel 15. Citeertitel
Artikel 16. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht