Besluit algemene vrijstelling van verbod op het zelf leveren van huisartsenzorg en deelneming in instellingen voor huisartsenzorg
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 42, vijfde lid, van de Ziekenfondswet;
Heeft in zijn vergadering van 24 oktober 2002 besloten:
Artikel I
Het in artikel 42, eerste lid, van de Ziekenfondswet bedoelde verbod geldt niet voor de levering van diensten of zaken, welke behoren tot de bij of krachtens de Ziekenfondswet geregelde huisartsenzorg.
Artikel II
Het in artikel 42, tweede lid, van de Ziekenfondswet bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van een instelling die de bij of krachtens de Ziekenfondswet geregelde huisartsenzorg verleent.
Artikel III
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
voorzitter
algemeen directeur
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht