Artikel 1:1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. bewerker: de bewerker, bedoeld in artikel 14b, vierde lid, van de wet;
b. Inspectie SZW: de toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de wet;
c. wet: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs .
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Begrippen
+ Hoofdstuk 2. Gegevensuitwisseling
+ Hoofdstuk 3. Preventieve stillegging van werk in verband met recidive
+ Hoofdstuk 3a. Openbaarmaking inspectiegegevens
+ Hoofdstuk 4. Wijzigingen in andere besluiten
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht