Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Besluit beëindiging eenjarige tweedegraads deeltijdopleidingen leraar voortgezet onderwijs algemene vakken

Uitgebreide informatie
Besluit van 16 februari 1988, tot beëindiging van de eenjarige tweedegraads deeltijdopleidingen leraar voortgezet onderwijs algemene vakken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 9 februari 1988, nr. 10023/4582, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel E.9, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, aanhef, en onder u , van de Invoeringswet W.H.B.O. ( Stb. 1986, 290);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De in artikel E.9, tweede lid, onder u , van de Invoeringswet W.H.B.O. bedoelde eenjarige tweedegraads deeltijdopleidingen leraar voortgezet onderwijs algemene vakken kunnen in stand worden gehouden tot 1 augustus 1990.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 februari 1988
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de derde maart 1988
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht