Let op. Deze wet is vervallen op 17 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 16 oktober 2007.

Artikel 3 Besluit beginselen geïntegreerde gewasbescherming

Uitgebreide informatie
1.
Het gewasbeschermingsplan en het gewasbeschermingslogboek zijn op een toegankelijke wijze opgesteld, op eenvoudige wijze beschikbaar en aanwezig op het bedrijf van de teler.
2.
Onze betrokken minister kan voor documenten als bedoeld in het eerste lid, een standaardformulier vaststellen.
3.
Onze betrokken minister kan regels stellen voor het gebruik van het standaardformulier, bedoeld in het tweede lid.
4.
Onze betrokken minister maakt het standaardformulier, bedoeld in het tweede lid, bekend in de Staatscourant.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk II. Documenten inzake goede gewasbeschermingspraktijken en geïntegreerde bestrijding
+ Hoofdstuk III. Voorschriften met betrekking tot goede gewasbeschermingspraktijken en geïntegreerde bestrijding
+ Hoofdstuk IV. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht