Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Artikel 21 Besluit beheer sociale-huursector

Uitgebreide informatie
1.
De toegelaten instelling voert een zodanig financieel beleid en beheer, dat haar voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd.
2.
De toegelaten instelling zet de middelen die zij niet dient aan te houden om te voldoen aan het eerste lid, in ten behoeve van de volkshuisvesting.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Toelating, wijziging van de statuten en fusies
- Hoofdstuk III. De werkzaamheden van toegelaten instellingen
+ Hoofdstuk IIIA. Beleidsvoorbereiding
+ Hoofdstuk IV. De verslaglegging van de werkzaamheden
+ Hoofdstuk V. Het toezicht
+ Hoofdstuk VI. Intrekking van de toelating
+ Hoofdstuk VII. Verdere bepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht