Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister : de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
b. beheer : het verrichten of doen verrichten van de feitelijke werkzaamheden die nodig zijn voor een goede bewaring, ordening, selectie, toegankelijkheid, vernietiging en overbrenging naar een archiefbewaarplaats van archiefbescheiden;
c. zorg : de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beheer van archiefbescheiden en voor die zaken die noodzakelijk zijn om efficiƫnt en effectief archiefbeheer mogelijk te maken, zoals huisvesting, deskundig personeel en financiƫle middelen;
d. archiefbescheiden : bescheiden, ongeacht hun vorm, door het bedrijfschap ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;
e. selectielijst : een lijst waarin de archiefbescheiden zijn omschreven van het bedrijfschap, waarbij is aangegeven of deze voor blijvende bewaring in aanmerking komen of voor vernietiging na een aangegeven termijn;
f. archiefbewaarplaats : bewaarplaats die is aangewezen voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden;
g. archiefruimte : ruimte die wordt gebruikt voor de bewaring van archiefbescheiden die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen en archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen, in afwachting van hun overbrenging naar een archiefbewaarplaats;
Inhoudsopgave
- 1. Begripsbepalingen
+ 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
+ 3. Uitvoering
+ 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht